2012

SDH Proseč – Obořiště na okrskové soutěži v Markvarci

Rok 2012:
Děti 1. místo
Ženy 2. místo
Mladší muži – nedokončili
Starší muži 2. místo
Veteráni 1. místo
Veteránky 1. místo (Věkový průměr 65 let)

web