2014

SDH Proseč – Obořiště na okrskové soutěži v Leskovicích

Rok 2014:
Děti 3. místo
Ženy 2. místo
Mladší muži 11. místo
Starší muži 7. místo
Veteráni 3. místo

web