Aktuálně

Valná hromada 2017

6. ledna 2017 se opět po roce sešli na Valné hromadě členové místní skupiny Červeného kříže v Proseči – Obořišti, aby zhodnotili svoji činnost za uplynulý rok 2016.

Většina členů je již v důchodovém věku, a tak se zapojujeme jen do menších pracovních, sociálních i kulturních akcích, většinou ve spolupráci s místním spolkem hasičů. Někteří členové jsou věrni Červenému kříži více jak 45 let. Mezi dobrovolnou činnost zahrnujeme i dárcovství krve. Jsou mezi námi v obci dárci, kteří darovali krev 40 x i více.

Podíleli jsme se na akcích: masopustní merenda, dětský den s ukázkou první pomoci při zranění, setkání rodáků po 20 letech, pomoc starým občanům a jiné. Odevzdáváme do sběrných kontejnerů nepotřebné, ale ještě užitečné šatstvo, pečujeme o čistotu autobusové čekárny a jejího okolí, dále o vývěsní tabuli na návsi, 4 členky pracovaly ve volební komisi při volbách, spolupracujeme se Sborem pro občanské záležitosti při Městyse Nová Cerkev a jiné.

Již od roku 2013 sbíráme spolu s občany Proseče – Obořiště víčka od PET lahví, mléka, džusů, které odevzdáváme pro nemocné děti. Za rok 2016 jsme odevzdali 80 kg a od začátku již 191 kg.

Scházíme se v naší klubovně 1 x za měsíc, kde řešíme jak různé nahodilé úkoly, tak máme i přátelskou besedu s ostatními občany.

Posláním Červeného kříže je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a usilovat o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže, Tímto posláním se řídíme.

Votápková Jar.

Sbor dobrovolných hasičů Proseč – Obořiště moc děkuj místnímu Červenému kříži za usilovnou práci a pomoc při různých akcí. DĚKUJEME!!!

web