Jarní dětský den

Začátkem dubna proběhla soutěž malování v rámci Požární ochrany očima dětí.  Zúčastnilo se přes 25 dětí.  Pro zpestření Jarního dětského dne nechyběla hudba doplněná různými soutěžemi, ukázka hadů i krátké představení Divadelní a šermířské společnosti Sígři, nebo jízda v požárním autě.