Masopust 2016

Již potřetí pořádal 8.2 Sbor dobrovolných hasičů v Proseči – Obořišti roj masopustních masek.
Letošní rok se zúčastnilo bez mála 50 masek.