Masopust

Již potřetí pořádal 25.2 Sbor dobrovolných hasičů v Proseči – Obořišti roj masopustních masek.
Letošní rok se zúčastnilo bez mála 50 masek.

web