Výroční schůze

Jako každý rok i letos proběhla výroční schůze Sboru dobrovolných hasičů Proseče – Obořiště. Na schůzi, kde jsou přítomni všichni hasiči se hodnotí aktivity hasičského sboru za uplynulý rok a navrhují se další plány či projekty na rok následující. Dále se také slavnostně oceňují hasiči, a to za zásluhy i věrnost. A neboť se schůze koná v předvánoční čas, navštívil děti Mikuláš s čertem, kteří rozdali dětem krásné balíčky.

web