Výroční schůze

Jako každý rok i letos proběhla výroční schůze Sboru dobrovolných hasičů Proseče – Obořiště. Na schůzi, kde jsou přítomni všichni hasiči se hodnotí aktivity hasičského sboru za uplynulý rok a navrhují se další plány či projekty na rok následující. Dále se také  slavnostně oceňují hasiči, a to  za zásluhy i věrnost.

web